Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Ülevaade
 Teenused ja toetused
 Hooldekodu ja sotsiaalkeskus
 Turvalisus ja korrakaitse
 Hambaarst
 Apteek
 Perearstipunkt
 Sotsiaaltöö tegijad
 Õigusaktid ja blanketid
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Ülevaade

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:
- inimõiguste järgimine
- isiku vastutus enda ja oma perekonna toimetuleku eest
- abi andmise kohustus, kui isiku ja tema perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
- isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

Ülesannete täitmiseks sotsiaalosakond:
- korraldab sotsiaalteenuste osutamist
- määrab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi
- teostab elanikele sotsiaalnõustamist
- tegeleb lastekaitsetööga
- valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide eelnõusid

Leisi valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse:
- Sotsiaalhoolekande seadusest
- Perekonnaseadusest
- Lastekaitseseadusest
- Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest
- Leisi Vallavolikogu määrustest ja otsustest
- Leisi Vallavalitsuse korraldustest
- Vallavanema käskkirjadest
- Ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181